een klare kijk

Ik ben verpleegkundige geworden om mensen ‘te helpen’, ‘beter te maken’, te ‘ont-zorgen’. Het is fascinerend en tegelijk complex hoe een lichaam is opgebouwd en hoe de werking ervan ons leven en de kwaliteit ervan bepaalt.

Ik ben bemiddelaar geworden om mensen te verbinden, bruggen te bouwen, te helpen bij wat er gezegd wil worden. Zodat er kan gekozen worden om het pad samen verder te zetten of sereen te beëindigen.

Ik ben coach geworden om mensen in hun kracht te brengen, ze te helpen om hun weg (terug) te vinden, knopen te ontwarren en een klankbord te zijn. Om hun grootste supporter en soms stille metgezel te zijn, gedurende hun bewustwordings- en groeiproces.

Het is mooi dat deze drie puzzelstukjes samenvallen tot één geheel, met elk van een bijzondere waarde en nut.

Ik geloof echt in de kracht, wijsheid en intuïtie die wij als mens hebben. We dragen elk onze oplossing(en) mee, we moeten ze enkel leren ‘zien’.

opleidingen

Stress & Burn-Out Coach — Your Coach
Life Coach — Centrum Open Mind
Deep Democracy (Level 1-3)
Erkend Bemiddelaar in Sociale Zaken — MEDIV
Bachelor in de Ziekenhuisverpleegkunde — KaHo Sint-Lieven